button homepage button info bedrijf button info theorie button info doelgroep button info boeken button info zintuiglijk materiaal button info agenda button interessante links button contactgegevens
button boeken rodie button boeken sientje button boeken mister chewy button boeken zintuigenboxen get the english text
 
Handleiding zintuigenboxen

De zintuigenboxen zijn ontstaan vanuit een project op kinderdienstencentrum Zonnehof te Naaldwijk. Dit kinderdienstencentrum is onderdeel van Stichting Ipse de Bruggen. Vanuit een multidisciplinair leergroepje wilde men een handige box ontwikkelen om bij de kinderen per zintuig te kijken hoe ze hierop reageren. Het bestaat uit zes boxen met per zintuig diverse materialen met een verschillende prikkelsterkte. De diversiteit van de materialen maakt dat je een hoop aspecten van een zintuig kunt bekijken. De boxen zijn heel eenvoudig zelf samen te stellen met dagelijkse materialen of materialen die op de webpagina zintuiglijk materiaal geadviseerd worden.

Naast de boxen is geprobeerd de theorie over de zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel sensorische informatieverwerking genoemd) in basis neer te zetten in een klein boekwerk. Dit boekwerk is door ons uitgewerkt tot een korte, eenvoudige handleiding. De handleiding gaat allereerst in op het begrip sensorische informatieverwerking en verteld iets over de verschillende zintuigen die we hebben. Per zintuig wordt dan aangegeven welke materialen je kunt gebruiken om onderzoek naar dit zintuig te doen en de prikkelverwerking te observeren. Voor deze observatie zijn eenvoudige score lijsten gemaakt om de reacties op de prikkels te noteren. Deze reacties kunnen later samengevoegd worden in een eigen document voor een kind met prikkels die hij of zij leuk vind en prikkels die hij of zij niet leuk vind. Voor deze samenvoeging wordt tevens een format aangeleverd. Aan het eind van de handleiding zijn nog wat bijlages toegevoegd met extra informatie over specifieke gebieden.
 

Website gemaakt door Fairydesign ; Copyrightverklaring © ; Datum 07−02−2007, laatste update 03−2012; www.fairydesign.nl