button homepage button info bedrijf button info theorie button info doelgroep button info boeken button info zintuiglijk materiaal button info agenda button interessante links button contactgegevens
button doelgroep algemeen button doelgroep cluster 1 button doelgroep cluster 2 button doelgroep cluster 3 button doelgroep cluster 3 button doelgroep verstandelijk beperkten get the english text
 

Doelgroepen binnen de ergotherapie

Als ergotherapeuten komen we met veel verschillende mensen in aanraking. Ieder mens is uniek, maar toch praat het vaak makkelijk als je mensen met een aantal dezelfde kenmerken onder een noemer schaart. Zo krijgen we verschillende doelgroepen.

We willen bij dit onderdeel van onze website graag wat verder ingaan op een aantal doelgroepen en waar je bij deze doelgroepen extra op moet letten. Met name voor het gebruik van onze belevingsverhalen willen we wat specifieke tips geven. We hanteren hierbij de indeling die gebruikt wordt voor het speciaal onderwijs. Deze indeling zullen we hieronder even toelichten.

Algemeen - Kinderen zonder beperkingen uit het regulier onderwijs
Cluster 1   - Kinderen met een visuele beperking
Cluster 2   - Kinderen met een auditieve beperking
Cluster 3   - Kinderen met meervoudige beperkingen
Cluster 4   - Kinderen met gedragsbeperkingen
Dagbesteding - Kinderen met een beperking die naar een dagcentrum gaan in plaats van het speciaal onderwijs

sara
 

Website gemaakt door Fairydesign ; Copyrightverklaring © ; Datum 07−02−2007, laatste update 03−2012; www.fairydesign.nl