button homepage button info bedrijf button info theorie button info doelgroep button info boeken button info zintuiglijk materiaal button info agenda button interessante links button contactgegevens
button zintuiglijk materiaal kijken button zintuiglijk materiaal luisteren button zintuiglijk materiaal voelen button zintuiglijk materiaal proeven button zintuiglijk materiaal ruiken button zintuiglijk materiaal bewegen button zintuiglijk materiaal diepe druk get the english text
 
Zintuig horen, auditief

Geluid horen we op twee manieren, namelijk via het oor en via het bot. Via het oor horen we door vibraties die ons oor binnenkomen via drukgolven. Via het oor bereiken de vibraties uiteindelijk de zenuwcellen die de informatie doorsturen naar de hersenen. Het bot neemt echter ook vibraties waar en zend deze informatie gelijk door naar de hersenen. Bepaalde vibraties in het geluid kunnen invloed hebben op onze balans. De principes die hierachter liggen en nog vele andere principes worden vaak toegepast in speciale luistertherapieën. Horen en bewegen zijn neurologisch vaak aan elkaar verbonden. Horen wordt lastig bij lichamelijke problemen, zoals verstopte oren, verstopte neus, oorinfecties etc. Als een kind herhaaldelijk oorinfecties heeft in het eerste levensjaar kan dit mogelijk leiden tot hoorproblemen of problemen in de balans. Het middenoor werkt dan vaak minder efficiënt wat ook kan leiden tot moeite met luisteren en concentratie.

De normale ontwikkeling van het horen.
Tijdens de zwangerschap hoort een kind al allerlei geluiden van zijn moeder. Denk hierbij aan de hartslag, als de moeder gaat eten, ademhaling etc. Vanaf vier maanden horen ze de stem van hun moeder en gedurende de rest van de zwangerschap leert het kind ook de emoties van de moeder herkennen. Na de geboorte bij vier weken oud kan een kind soms angstig zijn bij luide geluiden. Zodra het kind zijn hoofd op gaat tillen, gaat het ook zijn hoofd richting het geluid draaien. Het is goed voor de ontwikkeling om het kind te stimuleren met geluiden en je stem. Als je dit combineert met beweging help je het auditieve systeem op neurologisch gebied samen te gaan met het bewegingssysteem (vestibulair). Zodra het kind motorisch verder ontwikkelt, wordt ook het auditieve systeem gestimuleerd en zo ook de taalontwikkeling. Bij ongeveer een jaar heeft het kind zijn favoriete, zachte geluiden (wordt ook rustig van de stem van de moeder). Bij achttien maanden kan een kind geluiden nadoen, een enkel woord zeggen en het begrijpt eenvoudige commando’s. Bij twee jaar gaan ze kleine zinnen zeggen. Ze gaan zelf spelen met het eigen geluid dat ze maken. Vanaf de peuterschool worden allerlei activiteiten belangrijk zoals het luisteren naar muziek, praten en zingen. In de kleuterschool leren ze duidelijker praten en luisteren. Op de basisschool leert het kind goed te luisteren en omgevingsgeluiden weg te filteren. Bij het ouder worden neemt ook het vermogen af om hoge tonen te horen. We willen wel waarschuwen voor een te hard volume. Dit kan het gehoor beschadigen en daarmee ook heel veel invloed hebben op de ontwikkeling van de taal en de motoriek.
horen horen
 

Website gemaakt door Fairydesign ; Copyrightverklaring © ; Datum 07−02−2007, laatste update 03−2012; www.fairydesign.nl