button homepage button info bedrijf button info theorie button info doelgroep button info boeken button info zintuiglijk materiaal button info agenda button interessante links button contactgegevens
button zintuiglijk materiaal kijken button zintuiglijk materiaal luisteren button zintuiglijk materiaal voelen button zintuiglijk materiaal proeven button zintuiglijk materiaal ruiken button zintuiglijk materiaal bewegen button zintuiglijk materiaal diepe druk get the english text
 
Zintuig voelen, tactiel

Met onze huid kunnen we voelen. Vaak kunnen we met onze vingers en lippen beter voelen dan bijvoorbeeld met onze schouders. Dit komt doordat er overal in de huid kleine sensorische cellen zitten die de voelprikkels waarnemen, maar in sommige lichaamsdelen zitten er veel meer sensorische cellen bij elkaar dan in andere lichaamsdelen. De tast helpt ons om voorwerpen te herkennen vanaf jongs af aan. We herkennen de vorm, structuur en het soort materiaal. Tast en aanraking is ook belangrijk in het opbouwen van relaties en met name een vertrouwensband met je ouders. Tast heeft twee belangrijke functies:
1. Tactiele discriminatie. De verschillende sensorische cellen nemen allemaal verschillende tastprikkels waar. Hierdoor kan een kind onderscheid maken tussen de verschillende soorten materialen, structuur, temperatuur, vormen etc. Het kunnen waarnemen van deze verschillen in de tast noemt men tactiele discriminatie.
2. Beschermende functie. Dit uit zich vaak in de vorm van een reflex. Zo trek je automatisch je hand terug als je iets heel warms aanraakt of iets scherps. Zo voorkom je ernstige schade aan je huid en lichaam door op tijd te reageren.

De normale ontwikkeling van de tast.
Een pasgeboren kind voelt nog niet gericht. Het voelen heeft in eerste instantie een beschermende functie in de vorm van reflexen. Tijdens de groei ontwikkelt het discriminatieve vermogen van de tast zich. Hierdoor kan het kind onderscheid gaan maken tussen scherpe en niet scherpe materialen, zachte of harde materialen, koude of warme materialen enz. Tactiele discriminatie is nodig om samen met je andere zintuigen betekenis te kunnen verlenen aan alle voorwerpen en mensen om je heen die je tijdens je leven leert kennen.

Sommige kinderen zijn al van geboorte af aan extra gevoelig voor prikkels via de tast, dit noemt men een tactieleoverregistratie. Alle prikkels die je de hele dag met je huid kunt voelen, komen extra sterk binnen en roepen soms zelfs een beschermingsreactie op (boos of verdrietig worden, vechten, vluchten). Deze kinderen zullen de neiging hebben om tastprikkels te vermijden. Deze kinderen zullen op een andere onvoldoende manier op onderzoek uitgaan en voorwerpen gaan betasten om zo het discriminatievermogen van de tast te ontwikkelen. Zij kunnen wel voorwerpen en mensen aanraken, maar meestal op eigen initiatief. Naast kinderen die extra gevoelig zijn voor prikkels via de tast, zijn er ook kinderen die eerder ongevoelig lijken voor prikkels via de tast. Dit noemt men een tactiele onderregistratie. Deze kinderen lijken niet te reageren op allerlei aanrakingen en soms zelfs op pijnprikkels. Bij deze kinderen komen de prikkels vaak veel te zwak binnen waardoor ze niet geregistreerd of verwerkt worden. Deze kinderen zullen minder op onderzoek uitgaan doordat ze zich niet voldoende bewust zijn van de voorwerpen die ze kunnen onderzoeken.
tast tast
 

Website gemaakt door Fairydesign ; Copyrightverklaring © ; Datum 07−02−2007, laatste update 03−2012; www.fairydesign.nl