button homepage button info bedrijf button info theorie button info doelgroep button info boeken button info zintuiglijk materiaal button info agenda button interessante links button contactgegevens
button theorie algemeen button theorie si en autisme button theorie si en adhd button theorie si en cvi get the english text
 

Wat is Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie en prikkels vanuit je omgeving en vanuit je eigen lichaam op te nemen, deze te selecteren en daarna met elkaar in verband te brengen, te verwerken.  Deze informatieverwerking is nodig om op een adequate manier te kunnen reageren op alle informatie en prikkels.

We hebben het over informatie en prikkels die je opdoet en verwerkt. Deze informatie doe je op via je zintuigen. Er zijn vijf zintuigen die voor iedereen bekend zijn, tast, kijken, horen, reuk en smaak. Evenwicht en je spieren en gewrichten worden ook onder je zintuigen gerekend, zij geven immers belangrijke informatie over jezelf en je omgeving.

Problemen in de sensorische informatieverwerking, afgekort S.I. genoemd, kunnen voorkomen bij kinderen en volwassenen. Door middel van het aanbieden van doelgerichte en specifieke activiteiten kun je een persoon helpen de adequate informatieverwerking van verschillende informatie en prikkels te stimuleren. Zorg er voor dat verschillende ervaringen niet alleen passief opgedaan worden, maar ook door middel van eigen acties van kinderen. Lok daartoe zo veel mogelijk uit.

Binnen de theorie over sensorische informatieverwerking wordt vaak gesproken over alertheid. Alertheid is het neurologische mechanisme wat het lichaam helpt om zijn aandacht te richten naar de juiste omstandigheden. Voorwaarden voor alertheid zijn bijvoorbeeld interesse, afwisseling, goede gezondheid en opmerkzaamheid. Alertheid heb je bijvoorbeeld nodig om in de klas op te kunnen letten op de activiteiten van de leerkracht. Alertheid is bijvoorbeeld ook nodig om te kunnen reageren als je naam geroepen wordt.

De mate van alertheid kun je indelen in een vijftal niveaus, welke toestanden genoemd worden. Iedereen heeft per situatie zijn eigen optimale alertheidsniveau. De vijf toestanden worden in het programma, The Alert Program : How Does Your Engine Run, als volgt omschreven.
Toestand 1 : Slapen, we laten de meeste prikkels langs ons heen gaan.
Toestand 2 : Wakker en ongericht passief of al ongericht actief, een gedeelte van de prikkels gaat langs ons heen.
Toestand 3 : Wakker en gericht actief, in deze toestand zijn we in staat alle belangrijke informatie in ons op te nemen.
Toestand 4 : Wakker en gespannen actief of zelfs wakker en gespannen passief, een gedeelte van de prikkels interpreteren we als gevaarlijk.
Toestand 5 : Huilen, schreeuwen, vluchten of vechten, we reageren op prikkels als of we in gevaar zijn en gaan nog harder huilen of schreeuwen.

Soms zijn er kinderen met een zintuiglijke afweer wat tegenwoordig een zintuiglijke overregistratie wordt genoemd. Dit is een overdreven beschermingsreactie op zintuiglijke prikkels. Voor ons normale prikkels komen dan te sterk binnen, waardoor een kind kan reageren met onrustig ontwijkend gedrag of zelfs met angst, huilen, wegduwen etc. Daarnaast zijn er ook kinderen met een zintuiglijke onderregistratie. Hierbij komen voor ons normale prikkels bijna niet of helemaal niet binnen. Deze kinderen kunnen stilletjes overkomen of ongeïnteresseerd.

Een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist met een S.I. specialisatie kan onderzoek doen naar de zintuiglijke prikkelverwerking en in overleg met de betrokkenen kijken of er een behandeling nodig is of aanpassingen aan de omgeving. Op de website van de NSSI kun je onder het kopje verwijzers informatie vinden over therapeuten in uw regio met een geregistreerde opleiding op het gebied van de S.I.

horen proeven ruiken voelen zien
 

Website gemaakt door Fairydesign ; Copyrightverklaring © ; Datum 07−02−2007, laatste update 03−2012; www.fairydesign.nl